La Unió Europea arriba a un acord per regular el creixement de la intel·ligència artificial

Els Estats i l’Eurocambra acorden les bases sobre les quals es desenvoluparà la futura regulació d’Intel·ligència Artificial (IA), establint línies vermelles i obligacions per a serveis com Chat GPT.

Regulació pionera

La Unió Europea ha aprovat una regulació pionera en intel·ligència artificial (IA) que busca establir un precedent en la regulació d’aquesta matèria a nivell mundial, semblant al que va passar al seu moment amb el Reglament General de Protecció de Dades. Aquesta normativa sorgeix després de més de dos anys de deliberacions i busca regular l’avenç tecnològic per garantir la seguretat i la preservació dels drets fonamentals dels ciutadans, i és per això que estableix una escala de riscos per classificar sistemes d’IA.

En aquest sistema basat en el risc, es prohibeixen usos de la IA amb “risc inacceptable” que amenacin drets fonamentals, com assistents de veu que puguin influir negativament en menors o el reconeixement d’emocions al lloc de treball o centre educatiu. També es veta la recol·lecció indiscriminada d’imatges facials.

D’altra banda, es distingeixen aplicacions amb risc alt en àmbits com la salut, la justícia o l’educació, a qui se’ls exigiran diferents garanties de seguretat i precisió, així com altres sistemes de risc limitat que també quedaran subjectes a obligacions de transparència més lleus.

Estructura de governança

La norma també crearà una estructura de governança mitjançant la creació d’institucions i agències a nivell comunitari i estatal, encarregant-se de la supervisió i l’aplicació d’un règim sancionador que també definirà la norma.

En definitiva, s’espera que en les properes setmanes es finalitzin els detalls tècnics abans de presentar el text per a la seva aprovació formal per part de les institucions, el redactat definitiu de les quals podríem veure el 2024.