Avís legal

La present web és titularitat de la mercantil MARINEL-LO ADVOCATS, S.L.P. (en endavant, Marinel-lo Advocats), proveïda de CIF número B-67.166.090 i domicili al C. Pallars, 193-205, 6a planta, E-08005 Barcelona. Telèfon: 937 070 610. Correu electrònic: info@marinel-lo.es. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 46.304, Foli 218, Full B515919, Inscripció 1a.

Aquestes condicions generals regulen l’ús del web www.marinel-lo.com i les seves pàgines (d’ara endavant, “el Lloc Web”). Per a l’accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines, vostè tindrà la consideració d’usuari, entenent-se que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web.

Continguts

Els continguts publicats al Lloc Web han estat obtinguts de fonts considerades com a fiables, havent adoptat Marinel-lo Advocats mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda és correcta.

Sense perjudici de l’anterior, Marinel-lo Advocats no pot garantir que tota la informació continguda al Lloc Web sigui exacta, completa o actualitzada i, per això, en cap cas no es pot entendre com a assessorament legal. Marinel-lo Advocats declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda al Lloc Web.

Així mateix, Marinel-lo Advocats es reserva el dret a modificar, suprimir o restringir l’accés als continguts del Lloc Web, els vincles o la informació publicats sense necessitat de previ avís.

En tot cas, Marinel-lo Advocats declina qualsevol tipus de responsabilitat davant de qualsevol tipus de perjudici, dany, reclamació o despesa de cap tipus que pugui derivar-se de l’ús del lloc Web i/o la informació continguda, incloent aquells procedents de virus informàtics, errors operatius o d’interrupcions al servei, transmissió o errors a la línia.

Marinel-lo Advocats no autoritza l’enviament a través del Lloc Web de cap tipus de contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que puguin afectar l’honor de l’empresa, els seus administradors, empleats i/o tercers.

Marinel-lo Advocats declina tota responsabilitat de les webs alienes a què es pugui accedir a través d’enllaços o links o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per compte i risc del mateix usuari. Marinel-lo Advocats no garanteix cap informació obtinguda a través d’algun link ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un link o de la informació obtinguda a través d’aquest link.

Assessorament jurídic

Aquest lloc Web no proporciona cap tipus de recomanació ni assessorament legal, fiscal ni de cap altra classe, i res del que s’hi inclou ha de ser pres com a base per prendre decisions. Així mateix, la informació continguda en aquest lloc Web es publica per a la utilització general i no té en compte les situacions o necessitats específiques de qualsevol usuari. Abans de fer qualsevol actuació legal, obtingueu l’assessorament professional adequat i específic.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc Web és propietat exclusiva de Marinel-lo Advocats. Els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com els drets d’explotació i reproducció de tota la informació continguda al lloc Web o les seves pàgines (imatges, marques, dissenys, gràfics, codi font, disseny, estructura de la navegació, bases de dades , etc) són propietat o han estat cedits a Marinel-lo Advocats.

Les denominacions i/o marques incloses en aquest Lloc Web han estat degudament registrades. No se n’autoritza l’ús per cap tercer diferent del titular. Queda prohibida la reproducció, comunicació pública, distribució, cessió, transformació, modificació i/o supressió dels continguts del Lloc Web sense la prèvia autorització per escrit de Marinel-lo Advocats. Excepcionalment, l’usuari queda autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia temporal dels seus continguts informatius per al seu ús personal i privat exclusiu en els seus sistemes informàtics, prohibint-se la seva cessió posterior a tercers.

Política de vincles

La introducció d’hipervincles o dispositius tècnics d’enllaç amb finalitats comercials o mercantils a pàgines web alienes a Marinel-lo Advocats que permetin l’accés a aquest Lloc Web haurà de ser autoritzada per Marinel-lo Advocats prèviament i per escrit. En qualsevol cas, l’existència d’aquests hipervincles no implicarà de cap manera l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la web on s’estableixi l’hipervincle, ni l’acceptació dels continguts o serveis per part de Marinel-lo Advocats.

Marinel-lo Advocats es reserva el dret a prohibir i/o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hipervincle o dispositiu tècnic d’enllaç al seu lloc Web, en especial, en casos d’activitats o de continguts il·lícits del lloc web en què s’inclogui l’hipervincle o dispositiu tècnic denllaç.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.